Політика фірми в галузі охорони праці та виробничої безпеки

Політика фірми в області охорони праці та виробничої безпеки


Компанія усвідомлює свою відповідальність за збереження життя і здоров’я працівників своєї виробничої діяльності. Впевнений рух до досягнення поставленої мети можливе лише на шляху сталого розвитку, яке може бути забезпечено вирішенням завдань в галузі охорони праці та виробничої безпеки.