Політика в області якості

Політика в області якості Виробничо-торговельної фірми «ВЕЛАМ»

Висока і стабільна якість продукції розглядається як основа, необхідна для поліпшення економічного становища і розвитку підприємства, персоналу, партнерів, замовників і суспільства в цілому.