Інтегрована система менеджменту

З 2004 року в компанії «ВЕЛАМ» діє Інтегрована система менеджменту.

За минулий період система неодноразово проходила внутрішній і зовнішній аудит, її відповідність вимогам міжнародних стандартів підтверджено офіційними сертифікатами.
   У жовтні 2016 року керівництво підтвердило актуальність цілей удосконалення процесів і має намір і надалі демонструвати здатність компанії виробляти і постачати продукцію незмінно високої якості, що відповідає вимогам замовників (споживачів) та чинним законодавчим та нормативним вимогам.
   Прийнято рішення і в даний час компанія актуалізує положення чинних стандартів підприємства у відповідність до вимог нових редакцій міжнародних стандартів EN ISO 9001: 2015 і EN ISO 14001: 2015 

Діючі сертифікати:
ISO 9001:2015 (система менеджменту якості)
ISO 14001:2015 (система екологічного менеджменту) та
OHSAS 18001:2007 (система менеджменту охорони праці та виробничої безпеки).